วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2552

คติธรรมสอนใจ

เมื่อคุณปลูกความซื่อสัตย์
คุณก็จะได้รับความไว้วางใจเมื่อคุณปลูกควาดี
คุณก็จะได้รับมิตรภาพเมื่อคุณปลูกความอ่อนน้อมถ่อมตน
คุณก็จะได้รับความยิ่งใหญ่เมื่อคุณปลูกความพากเพียร
คุณก็จะได้รับความสำเร็จเมื่อคุณปลูกความพิจารณา
คุณก็จะได้รับความละเอียดละออเมื่อคุณปลูกความทำงานหนัก
คุณก็จะได้รับความสำเร็จเมื่อคุณปลูกการให้อภัย
คุณก็จะได้รับการคืนดี
ดังนั้น ตรองดูซักนิดว่า คุณจะปลูกอะไร คุณก็สามารถกำหนดสิ่งที่คุณจะได้รับได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น